Formularz Kontaktowy




Fundacja Więź Pokoleń

mail: biuro@fwpkielce.pl

Numer KRS: 0000576126

Numer Konta (Bank Spółdzielczy w Kielcach)

42 8493 0004 0060 0077 3185 0001

www.fwpkielce.pl